Nástroje pro CNC stroje

Vyvrtávací tyče hrubovací

řezné podmínky

Řezná rychlost

Vyvrtávací tyče mají sedlo destičky normalizováno dle ISO, je tedy možné použít destičku od kteréhokoliv výrobce. Řeznou rychlost volte dle doporučení výrobce destičky. Řezná destička však musí mít takový utvařeč, aby při vyvrtávání vznikla utvářená tříska.

Hloubka řezu ae

Vyvrtávací tyče jsou konstruovány tak, že obě řezné destičky jsou axiálně na stejné výšce. Proto musí být obě nastaveny na stejný průměr. Nelze šířku řezu rozdělit na polovinu pro každou destičku zvlášť.

Rozsah vyvrtávání [mm]Maximální hloubka řezu aemax [mm]
oceli všeobecněnerezové ocelilitinaneželezné kovy měď, hliník a jejich slitiny
Ø 30 - 39 3,5 3,0 3,5 4
Ø 38 - 50 5,0 3,5 5,0 6
Ø 48 - 63 5,5 4,0 5,5 6
Ø 60 - 80 6,5 5,0 6,5 8
Ø 76 - 110 7,0 5,0 7,0 8
Ø 105 - 160 8,0 6,0 8,0 9Posuv

Rozsah vyvrtávání [mm]Maximální posuv na zub fzmax [mm]
oceli všeobecněnerezové ocelilitinaneželezné kovy měď, hliník a jejich slitiny
Ø 30 - 39 0,08-0,12 0,05-0,07 0,10-0,15 0,15-0,20
Ø 38 - 50 0,10-0,15 0,06-0,09 0,12-0,20 0,18-0,23
Ø 48 - 63 0,10-0,20 0,07-0,10 0,15-0,22 0,20-0,25
Ø 60 - 80 0,12-0,25 0,09-0,12 0,20-0,25 0,25-0,30
Ø 76 - 110 0,15-0,25 0,10-0,14 0,25-0,30 0,28-0,35
Ø 105 - 160 0,15-0,25 0,12-0,15 0,25-0,30 0,28-0,35Skutečný posuv volíme v závislosti na materiálu, a koeficientech technologického procesu:

vzorec