Nástroje pro CNC stroje

Vyvrtávací tyče dokončovací

řezné podmínky

Vyvrtávací tyče jsou určeny pro jemné vyvrtávání v přesnosti IT 7 až IT 8 předhrubovaného otvoru. Dosahovaná drsnost povrchu Ra 1,6 až 2,7

Řezná rychlost

Vyvrtávací tyče mají sedlo destičky normalizováno dle ISO, je tedy možné použít destičku od kteréhokoliv výrobce. Řeznou rychlost volte dle doporučení výrobce destičky. Řezná destička však musí mít takový utvařeč, aby při vyvrtávání vznikla utvářená tříska.

Hloubka řezu ae

Doporučujeme 1 až 1,5 násobek poloměru špičky řezné destičky.

Posuv

Posuv v součinnosti s rádiusem špičky řezné destičky určuje drsnost Ra. Doporučujeme první volbu dle tabulky. Štíhlost tyče a zvyšující se otáčky napomáhají tendenci rozkmitání a zhoršení Ra.

Rádius špičky
[mm]
Posuv fz
[mm]
0,1 0,02 - 0,05
0,2 0,04 - 0,08
0,4 0,10 - 0,16

Chlazení

Má příznivý účinek na dodržení válcovitosti. Snižuje tepelné dilatace. Při obrábění kalených ocelí destičkou CBN je velmi vhodné chlazení vzduchem.

Nastavení tyče

Hrubé nastavení se provede uvolněním zpevňovacího šroubu a otáčením matice se stupnicí se vysune nůž na přibližný rozměr (cca o 0,1 mm menší). Po nastavení se dotáhne zpevňovací šroub. Obrábění se začne jemnou třískou. Podle naměřené hodnoty se nastaví přesně požadovaný rozměr: